Starogradska muzika: Putovanje kroz vreme

Starogradska muzika je naziv za muzički stil koji je bio popularan na području današnje Srbije i Makedonije početkom 20. veka. Predstavljao je spoj tradicionalne narodne muzike sa tih područja i uticaja tadašnje zabavne muzike koja je počela dopirati sa Zapada. Stvoren je u gradovima u kojima se od 19. veka počela javljati autohtona buržoazija čiji se način života i pogled na svet značajno razlikovao od tadašnjih ruralnih sredina.
Muzika toga doba se izvodila po kafanama, gde su se građani okupljali i družili. Dubravka Nešović, naš jedini magistar i profesor pevanja, je najpoznatija i najbolja interpretatorka starogradske pesme. Tu su i Cune Gojković, Duško Jakšić, Dušan i Žarko Dančuo, Mile Bogdanović i Zvonko Bogdan. Poznate starogradske pesme: ,,Bolujem ja, boluješ ti", ,,Imam jednu želju", ,,Na te mislim", ,,Ne vredi plakati", ,,Da smo se ranije sreli"... Makedonske pesme: ,,Ako umram il zaginam", ,,Bitola moj roden kraj", ,,Biljana platno beleše" itd.


Violin_Piano_by_chickpea_90-600x285.jpg

Ruske romanse izvodila je najpre Olga Jančevecka, pa Olivera Marković, Dušan Jakšić, Živan Saramandić i Živan Milić. Neke romanse: ,,Sonja", ,,Oči čornie", ,,Te oči tvoje zelene", ,,Podmoskovske večeri"...

Vranjanske pesme, specifične za taj kraj, pune su čežnje, neuzvraćene ljubavi, derta, ,,Žal za mlados'”. Najpoznatiji izvodjači su Vasilija Radojčić: ,,Dimitrijo, sine Mitre", ,,Mito, bekrijo", ,,Hajde Jano kolo da igramo" i Staniša Stošić: ,,Stojanke bela Vranjanke" i ,,Lela Vranjanka".


30003f7d0cb1cbcc253d393446d1c5f6_1_large.jpg

U Bosni imamo gradsku ljubavnu baladu specifične osećajnosti - sevdalinku, koja peva o ašikovanju, čežnji, melanholiji. Najpoznatiji je Himzo Polovina iz Mostara: ,,Moj behare, ko li mi te bere", ,,Stade se cvijeće rosom kititi", ,,Kad ja pođoh na Bembašu" (stara sefardska pesma), ,,Kradem ti se u večeri", ,,Emina", zatim Nedžad Salković sa ,,Ne klepeći nanulama", Safet Isović, Beba Selimović i Nada Mamula. Sevdalinke su na svoj način izvodili i drugi muzičari: Ibrica Jusić, Jadranka Stojaković (,,Što te nema"), Josipa Lisac (,,Omer Beže"), Indexi i Davorin Popović (,,Žute dunje").

Dalmatinska klapa,(od klapa-družina), izvorno muška pesma, nastala u 19. veku, tako sto su se uveče okupljali muškarci na rivi ili u konobi pa pevali, uglavnom ljubavne serenade. One su simbol dalmatinskog (mediteranskog) identiteta. 1967. godine osnovan je festival klapa u Omišu.

Kićo Slabinac i Vera Svoboda su najpoznatiji izvodjači slavonskih bećaraca.

Powered by WebExpress